LOGICA: 30 let

LOGICA: třicet ročníků mezinárodní konference

článek v Akademickém bulletinu

13-02-2016 08:19:12