Aktuálně řešené granty

Základy logiky ve světle nových výsledků filosofie a vědy
řešitel: J. Peregrin
GAČR 13-21076S
2013-2016

Povaha normativity – ontologie, sémantika, logika
řešitel: V. Svoboda
GAČR 13-20785S
2013-2017

partner projektu
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia
MŠMT CZ.1.07/2.2.00/28.0216
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
4/2013-6/2015

15-03-2013 17:00:15