Aktuálně řešené granty

Teorie přesvědčení a základy subjektivní pravděpodobnosti

člen řešitelského týmu: O. Majer
GAČR 16-15621S
2016-2018

 

Od sdílení evidence ke skupinové znalosti

spoluřešitel: O. Majer
GAČR 16-07954J
2016-2018

 

Logické modely usuzování a argumentace v přirozeném jazyce

řešitel: J. Peregrin
GAČR 17-15645S
2017-2020

 

Logicko-filozofická analýza pojmu identity

řešitel: A. Klev
GAČR 17-18344Y
2017-2020

15-03-2013 17:00:15