Ocenění

Prémie Otty Wichterleho Anstenu Klevovi  

 

                                

Významné ocenění Akademie věd ČR – Prémii Otto Wichterleho pro rok 2017 – převzal z rukou předsedkyně Akademie věd České republiky profesorky Evy Zažímalové v úterý 6. června 2017 v pražské Lannově vile mezi třiadvaceti mladými badateli i pracovník oddělení Logiky Ansten Mørch Klev. Ocenění je určeno perspektivním vědcům, kteří dosahují špičkových vědeckých výsledků a v kalendářním roce podání návrhu nepřekročili věk 35 let. Prémie přináší vědcům také finanční odměnu 300 000 korun.

 

 

 

Hlávkova nadace ocenila Víta Punčocháře

 

V malebném zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic se 16. listopadu 2015, den před státním svátkem Mezinárodního dne studentstva a boje za svobodu a demokracii, konalo slavnostní předávání medailí a cen Josefa Hlávky, které každoročně uděluje Správní rada Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Kromě dalších ocenění udělila Nadace Cenu Josefa Hlávky téměř pěti desítkám nejlepších studentů pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladým talentovaným vědcům Akademie věd, mezi nimi i Vítu Punčochářovi z Filosofického ústavu).

 

 

Medaile B. Bolzana


Místopředseda Akademie věd ČR prof. Jaroslav Pánek předal dne 4. května 2006 v budově Akademie věd ČR čestnou oborovou medaili B. Bolzana za zásluhy ve společenských matematických vědách prof. Jaroslavu Peregrinovi.

Prof. Peregrin dlouhodobě vykazuje vynikající výsledky v badatelském výzkumu v oblasti logiky, formální sémantiky a analytické filozofie. Působí ve Filosofickém ústavu AV ČR, vysoce oceňováno je také jeho pedagogické působení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde je vedoucím katedry logiky. Mimořádné výsledky jeho vědecké a vědecko-popularizační práce dokládá celá řada článků a knih, z nichž nejvýznamnější jsou: Doing Worlds with Words (Kluwer, Dordrecht 1995), Význam a struktura (OIKOYMENH, Praha 1999; přepracovaná anglická verze Meaning and Structure (Ashgate, Aldershot 2001)) a další. Recenzi na autorovu publikaci Kapitoly z analytické filosofie, kterou v minulém roce vydalo nakladatelství Academia, čtenáři naleznou v Akademickém bulletinu 11/2005.

Udělení medaile B. Bolzana je příhodné i z toho důvodu, že odborné působení prof. Peregrina pokrývá oblast, kterou se Bernard Bolzano zabýval – oblast logiky a filozofie.

 

 

Cena Akademie věd


Vědci, kteří ve svém bádání dosáhli mimořádných úspěchů, převzali 22. září 2011 v Lannově vile od předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše Ceny Akademie věd ČR. V první kategorii získali ocenění autorské týmy a badatelé za vynikající výsledkydosažené při řešení vědeckých úkolů i grantových, programových a mezinárodních projektů financovaných AV ČR; v kategorii druhé mladí badatelé do 35 let. Akademická rada letos vybírala z 20 návrhů; podle předsedy AV ČR jsou vítězné projekty schopné konkurovat v kontextu světové vědy.


 

 

I. kategorie – Cena Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu byla udělena:

Autorskému týmu Filosofického ústavu AV ČR – prof. Pavlu Maternovi, dr. Bjørnu T. F. Jespersenovi – a doc. Marii Duží (Technická univerzita Ostrava) za vědecký výsledek Procedural Semantics for Hyperintensional Logic. Publikace je výsledkem víceleté práce kolektivu sdruženého kolem rozvíjení originální koncepce logiky vytvořené Pavlem Tichým. Vzhledem k tomu, že takto vzniklá Transparentní intenzionální logika (TIL) je dílem českým, začíná se v mezinárodní vědecké komunitě diskutovat o „české logické škole“. Kniha je prvním systematickým výkladem TIL. Její význam spočívá v tom, že se neomezuje na reprodukci myšlenek zakladatele TIL, nýbrž tvůrčím způsobem celou koncepci rozvíjí a dospívá k novým výsledkům.
15-03-2013 12:17:39