Seminář oddělení logiky

Seminář oddělení logiky se koná ne zcela pravidelně, ale obvykle třetí čtvrtek v měsíci. Všichni zájemci jsou vítáni.

 

Program

18. 1. 2018   Ansten Klev: Husserl's logical grammar

22. 2. 2018 Ivano Ciardelli: Two Switches in the Theory of Counterfactuals

29. 3. 2018 Davide Crippa: Some Early Attempts to Prove the Impossibility of Squaring the Circle

19. 4. 2018 Pavel Arazim: Jak platí logická pravidla

24. 5. 2018 Vít Punčochář: Informační sémantika pro modální logiky

4. 6. 2018 Göran Sundholm: Validity

3. 9. 2018 Doroteya Angelova: Some Non-classical Aspects of Ancient Logic and Their Contemporary Explications

09-01-2018 19:52:56