Ukončené grantové projekty

Základy logiky ve světle nových výsledků filosofie a vědy
řešitel: J. Peregrin
GAČR 13-21076S
2013-2016

partner projektu
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia
MŠMT CZ.1.07/2.2.00/28.0216
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
4/2013-6/2015

Člověk jako normativní tvor
řešitel: J. Peregrin
GAČR P401/10/0146
2010-2012

Temporální aspekty znalostí a informací
řešitel: P. Materna
GAČR P401/10/0792
2010-2012

Základy současné logické analýzy
řešitel: V. Svoboda
GAČR P401/10/1279
2010-2012

Logické základy sémantiky
spoluřešitel: J. Peregrin
GAČR 401/09/H007
Doktorský grant, stránky projektu zde
2009-2012

Individuální a soukromé z perspektivy filosofie jazyka
řešitel: O. Beran
GAČR P401/10/P266
Postdoktorský grant
2010-2012

Logické modely usuzování s vágními informacemi
spoluřešitel: O. Majer
GAČR GEICC/08/E018
součást programu mezinárodní spolupráce EUROCORES LogiCCC (Modelling intelligent interaction - Logic in the Humanities, Social and Computational Sciences), European Science Foundation
7/2008-6/2011

Dynamické formální systémy
řešitel: O. Majer
GAAV IAA900090703
2007-2010

Logická analýza – teorie a aplikace. Komplexní výzkumný projekt doplněný vědecko-organizačními a publikačními programy
řešitel: V. Svoboda
GAČR  401/07/0904
2007-2009

Sémantizace pragmatiky
spoluřešitel: P. Materna
GAČR 401/07/0451
2007-2009

Logické základy sémantiky a reprezentace znalostí
spoluřešitel: J. Peregrin
GAČR 401/03/H047
Doktorský grant
2003-2007

LOGICA 2004-2006: komplex badatelských, vědeckoorganizačních a publikačních projektů v oblasti logiky
řešitel: V. Svoboda
GAČR 401/04/0117
2004-2006

Transparentní intenzionální logika (systematický výklad)
řešitel: P. Materna
GAČR 401/04/2073
2004-2006

Analytická filozofie
řešitel: J Peregrin
GAAV IAA9009204
2002-2004

15-03-2013 16:21:45