Pražské setkání logiků

7.- 8. února 2014, vila Lanna

 
english version

Vzhledem k převážně pozitivním ohlasům na setkání logiků a logiček ve vile Lanna, které proběhlo v únoru 2013 (webové stránky), jsme se rozhodli tuto akci zopakovat. Pořadatelem setkání byl tentokrát Filosofický ústav AVČR a bylo otevřené účastníkům z celé ČR.  Pražské setkání logiků podpořil projekt OPVK Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (č. reg. CZ.1.07/2.2.00/28.0216) spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Přednášející

Petr Glivický (Matematický ústav AVČR, Matematicko-fyzikální fakulta UK)
David Chodounský (Matematický ústav AVČR)
Emil Jeřábek (Matematický ústav AVČR)
Michal Koucký (Matematicko-fyzikální fakulta UK, Matematický ústav AVČR)
Ladislav Kvasz (Filosofický ústav AVČR, Pedagogická fakulta UK)
Stefan Ratschan (Ústav informatiky AVČR)
Neil Thapen (Matematický ústav AVČR)
Sean Walsh (University of California)

Ján Pich (Matematicko-fyzikální fakulta UK)
Vít Punčochář (Filosofický ústav AVČR)

Program

PÁTEK

9:30 Registrace

10:00 Zahájení

10:15-11:15 Neil Thapen: Parity Games and Propositional Proofs

11:30-12:30 David Chodounský: Combinatorics of gaps in P(ω)/fin

oběd

14:30-15:30 Sean Walsh: The Constructible Universe, the Naive Conception, and Intensional Logic

16:00-17:00 Ladislav Kvasz: Language in Change: How We Changed the Language of Mathematics and How the Language of Mathematics Changed Us

večeře

SOBOTA

9:30-10:30 Petr Glivický: Model theory of linear fragments of arithmetic

11:00-12:00 Michal Koucký: Catalytic Computation

oběd

13:30-14:00 Vít Punčochář: Assertibility as a Semantic Concept

14:00-14:30 Ján Pich: Circuit Lower Bounds in Bounded Arithmetics

15:00-16:00 Stefan Ratschan: First Order Theories of the Real Numbers: Beyond Decidability and Complexity

16:30-17:30 Emil Jeřábek: Open Induction in a TC0 Arithmetic

večeře

Programový výbor

Rostislav Horčík (Ústav informatiky AVČR, předseda)
Libor Barto (Matematicko-fyzikální fakulta UK)
Antonín Kučera (Matematicko-fyzikální fakulta UK)
Jaroslav Peregrin (Filosofický ústav AVČR)
Pavel Pudlák (Matematický ústav AVČR)
Jiří Velebil (Fakulta elektrotechnická, ČVUT)
Jonathan Verner (Filozofická fakulta UK)

Organizační výbor

Ondrej Majer (Filosofický ústav, Ústav informatiky AVČR)
Zuzana Haniková (Ústav informatiky AVČR)
Petra Ivaničová (Filosofický ústav AVČR)