pavel-tichy-s-collected-papers-in-logica-and-philosophy

Pavel Tichý’s Collected Papers in Logica and Philosophy

Vladimír Svoboda, Bjørn Jespersen, Colin Cheyne (eds.):

Svazek obsahuje kompletní soubor publikovaných článků významného českého logika a filozofa Pavla Tichého, který patří mezi nejoriginálnější a nejkontroverznější osobnosti moderní filozofické logiky. Kniha umožňuje sledovat vývoj Tichého názorů, které vyústili ve zformování systému Transparentní intenzionální logiky. Obsahuje rovněž řadu břitkých polemických článků přetištěných z prestižních mezinárodních časopisů.

Filosofia / University of Otago Press, Praha / Dunedin, 2004
logika-a-logiky

Logika a logiky

Jaroslav Peregrin

Autor podává přehled formálních systémů výrokových logik, probírá jejich vlastnosti a zabývá se i otázkou jejich smyslu a jejich aplikovatelnosti. Rozebírá zejména systémy intuicionistické logiky, vícehodnotových logik, relevančních logik a modálních logik, důraz klade zejména na tzv. kripkovskou sémantiku, založenou na pojmu možného světa. Předkládá i jisté zobecnění pojmu výrokového počtu a jeho sémantiky.

Academia, Praha, 2004
conceptual-systems

Conceptual Systems

Pavel Materna

Pojmy pojmu a pojmového systému jsou explikovány z hlediska transparentní intenzionální logiky. Toto hledisko je realistické, v opozici vůči antirealistickým a relativistickým tendencím v některých dílech postanalytické filozofie. Logická analýza je inspirována typovaným lambda kalkulem.

Logos, Berlin, 2004
filosofie-a-jazyk

Filosofie a jazyk

Jaroslav Peregrin

Soubor článků napsaných během předchozích zhruba deseti let a určených nejenom nejužšímu okruhu odborníků. Články se snaží filosoficky vyložit různé aspekty fenoménu jazyka a prostřednictvím toho osvětlit povahu některých tradičních filosofických problémů.

Triton, Praha, 2003
meaning-and-structure

Meaning and Structure

Jaroslav Peregrin

Přepracovaná, anglická verze knihy "Význam a struktura". Zabývá se nedávnou a současnou (post)analogicku filosofií jazyka, zejména v podání Quina, Davidsona, Sellarse a Brandoma; její pohled na jazyk konfrontuje se saussurovským strukturalismem.

Ashgate, Aldershot, 2001