filosofie-a-jazyk

Filosofie a jazyk

Jaroslav Peregrin

Soubor článků napsaných během předchozích zhruba deseti let a určených nejenom nejužšímu okruhu odborníků. Články se snaží filosoficky vyložit různé aspekty fenoménu jazyka a prostřednictvím toho osvětlit povahu některých tradičních filosofických problémů.

Triton, Praha, 2003
meaning-and-structure

Meaning and Structure

Jaroslav Peregrin

Přepracovaná, anglická verze knihy "Význam a struktura". Zabývá se nedávnou a současnou (post)analogicku filosofií jazyka, zejména v podání Quina, Davidsona, Sellarse a Brandoma; její pohled na jazyk konfrontuje se saussurovským strukturalismem.

Ashgate, Aldershot, 2001