Logické modely usuzování a argumentace v přirozeném jazyce

řešitel: J. Peregrin
GAČR 17-15645S
2017-2020

Logicko-filozofická analýza pojmu identity

řešitel: A. Klev
GAČR 17-18344Y
2017-2020

Teorie přesvědčení a základy subjektivní pravděpodobnosti

člen řešitelského týmu: O. Majer
GAČR 16-15621S
2016-2018

Od sdílení evidence ke skupinové znalosti

spoluřešitel: O. Majer
GAČR 16-07954J
2016-2018

Povaha normativity – ontologie, sémantika, logika

řešitel: V. Svoboda
GAČR 13-20785S
2013-2017

Základy logiky ve světle nových výsledků filosofie a vědy

řešitel: J. Peregrin
GAČR 13-21076S
2013-2016

Člověk jako normativní tvor

řešitel: J. Peregrin
GAČR P401/10/0146
2010-2012

Temporální aspekty znalostí a informací

řešitel: P. Materna
GAČR P401/10/0792
2010-2012

Základy současné logické analýzy

řešitel: V. Svoboda
GAČR P401/10/1279
2010-2012

Logické základy sémantiky

spoluřešitel: J. Peregrin
GAČR 401/09/H007
Doktorský grant, stránky projektu zde
2009-2012

Individuální a soukromé z perspektivy filosofie jazyka

řešitel: O. Beran
GAČR P401/10/P266
Postdoktorský grant
2010-2012

Logické modely usuzování s vágními informacemi

spoluřešitel: O. Majer
GAČR GEICC/08/E018
součást programu mezinárodní spolupráce EUROCORES – LogiCCC (Modelling intelligent interaction - Logic in the Humanities, Social and Computational Sciences), European Science Foundation 
7/2008-6/2011

Dynamické formální systémy

řešitel: O. Majer
GAAV IAA900090703
2007-2010

Logická analýza – teorie a aplikace. Komplexní výzkumný projekt doplněný vědecko-organizačními a publikačními programy

řešitel: V. Svoboda
GAČR  401/07/0904
2007-2009

Sémantizace pragmatiky

spoluřešitel: P. Materna
GAČR 401/07/0451
2007-2009

Logické základy sémantiky a reprezentace znalostí

spoluřešitel: J. Peregrin
GAČR 401/03/H047
Doktorský grant
2003-2007

LOGICA 2004-2006: komplex badatelských, vědeckoorganizačních a publikačních projektů v oblasti logiky

řešitel: V. Svoboda
GAČR 401/04/0117
2004-2006

Transparentní intenzionální logika (systematický výklad)

řešitel: P. Materna
GAČR 401/04/2073
2004-2006

Analytická filozofie

řešitel: J Peregrin
GAAV IAA9009204
2002-2004